Stål

Vår expertis och vår utrustning för tillverkning i specialstål gör att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa och specialanpassade komponenter i höghållfast stål, slitstål, skyddsstål, verktygsstål och ordinära stålsorter.

Home » Material » Stål

En stor del av dagens industikomponenter tillverkas av högkvalitativa höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T).

Samarbete med ledande stålleverantörer som SSAB och Dillinger Hütte

Proplate är oberoende av stålleverantör, vilket ger våra kunder möjlighet att samarbeta med den stålleverantör som passar dem bäst, oavsett om det är SSAB, Dillinger Hütte, voestalpine, NLMK eller en annan ståltillverkare.

Då vi har SSAB:s världsledande stålverk som vår närmsta granne, kommer en stor del av stålet till de komponenter vi tillverar från dem. Med egen grind mellan våra anläggningar, har vi snabb och enkel tillgång till stål i världsklass. De korta transportsträckorna ger inte bara snabbare leveranser, utan också miljövinster. Den omedelbara närheten innebär många insparade transportmil på lastbil och skrotet som blir över efter skärning hanteras direkt på plats. Med Proplate som leverantör är dina stålkomponenter närmare än du tror.

Spårbarheten från färdig komponent tillbaka till produktionen av den ursprungliga plåten i stålverket garanteras med ett unikt ingraverat Proplate-nummer. Vi erbjuder också våra kunder omedelbar tillgång till alla plåtcertifikat i vår kundportal.

Konstruktionsstål

Med hög draghållfasthet och låg formbarhet [high tensile strenght and low ductility] är lätta konstruktionsstål ideala i många typer av maskin- och byggkonstruktioner.

Läs mer

Slitstål

Slitstålets hårdhet och motstånd mot slitage gör att det i stor utsträckning används inom gruvindustrin och byggindustrin.

Läs mer

Verktygsstål

Ett ofta bearbetningsvänligt stål som i första hand är avsett för tillverkning av verktyg men vars egenskaper också lämpar sig för annat såsom bildelar och räls.

Läs mer

Skyddsstål

Skyddstål, eller pansarstål används tack vare sin hårdhet och ogenomtränglighet såväl inom försvarsindustrin som i andra sektorer för att garantera personsäkerhet.

Läs mer