CSR & Hållbarhet

Home » Om oss » CSR & Hållbarhet

Proplate investerar i en hållbar verksamhet. Vi erbjuder våra kunder långsiktiga partnerskap som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Hållbarhet är centralt för oss på Proplate. Vi ser tydligt att hela produktionskedjan – från ståltillverkare till slutanvändare – håller på att ställa om till hållbar produktion och drift. Som tillverkare av komponenter i stål befinner vi oss mitt i denna kedja och tar vårt ansvar för en miljömässigt hållbar verksamhet.

HÅLLBAR PRODUKTIONS- OCH LEVERANSKEDJA

Vi ser till att materialet utnyttjas maximalt. Genom att utgå från specialstorlekar på plåtarna, anpassade för de komponenter som ska skäras och använda oss av de bästa nestningsprogrammen ser vi till att minsta möjliga skrot lämnas kvar.

Självklart återvinns allt material som inte används. Stål är dessutom ett 100 procent återvinningsbart material. Det kan användas om och om igen utan att tappa i kvalitet.

Proplate är naturligtvis certifierade enligt såväl ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och vi jobbar med att ständigt förbättra oss, i stort och i smått. De senaste åren har vi bland annat implementerat ett nytt kontrollsystem för ventilations- och kompressornätverk (vilket minskat energianvändningen med 13 %), vi återvinner all värme från skärmaskinerna i vår största hall och har bytt ut all belysning till LED-belysning i hela fabriken, vilket innebär en energibesparing som motsvarar tio villor.

FÄRRE LÅNGTRADARE – MINDRE CO2-UTSLÄPP

En stor andel av den stålplåt som Proplate använder kommer från grannen SSAB. Tack vare närheten till denna världsledande ståltillverkare behövs inga transporter av råmaterial. Med tanke på att vi skär upp mot 50 000 ton plåt varje år sparas många mil på lastbil.

Nästa led i den hållbara kedjan handlar om leveransen av färdiga komponenter. Alla transporter miljöoptimeras. Järnvägen och sjöfarten, som båda finns nära, används i största möjliga utsträckning. Vid transport med långtradare är målet att bilarna ska vara fullastade. Vi strävar efter att erbjuda marknadens mest ekonomiska och miljövänliga försörjningskedja.

HÅLLBART SAMARBETE

Att samarbeta med andra hållbara aktörer är grundläggande för Proplate. Till exempel är vindkraftsindustrin en av våra viktigaste kundgrupper. Många av våra andra samarbetspartner visar tydligt att de håller på att ställa om till ännu större hållbarhet. Gruvindustrin, där flera av våra kunder befinner sig, håller på att ställa om sina maskiner från diesel till el. Och ståltillverkaren SSAB satsar på fossilfri tillverkning av stål redan 2026.

CSR

Proplate stöder sedan 2012 UNICEF:s arbete för barn i världen. På hemmaplan stöttar vi de lokala idrottsföreningarnas ungdomsarbete.

 

Som aktör inom vindkraftsbranschen har Proplate sambarbetat med KTH:s Engineers Without Borders. Med lite stöd från Proplate såg engagerade studenter från KTH, i samarbete med lokala organisationer i Tanzania till att Wembere Secondary School, med nära 250 elever, fick ström från vind- och solkraft till kontor, sovsalar och klassrum.

 

INVESTERAR I FRISKA MEDARBETARE

Vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar till en bra hälsa. Ett sätt som vi gör detta på är genom att ha träning på arbetstid. Varje vecka stänger vi ner alla maskiner under två timmar, medan vi ägnar oss åt fysisk aktivitet. Vi är övertygade om att träning på arbetstid dessutom ger positiva resultat i vår verksamhet.

 

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se

Cases

SSAB – lika viktig som både kund och leverantör

SSAB – lika viktig som både kund och leverantör

Att vara granne med det företag som är bäst i världen på specialstål har många fördelar. SSAB och Proplate delar gård i Oxelösund. De är också varandras kunder. SSAB levererar både specialstål och ordinärt stål till Proplate. Att ha så nära till världsberömd kvalitet...

läs mer

News