Konstruktionsstål

Konstruktionsstål har hög draghållfasthet och låg duktilitet och används därför i stor utsträckning i stora bärande konstruktioner som byggnader, broar och fartyg. Dess relativt sett låga vikt i kombination med dess övriga egenskaperna gör höghållfast konstruktionsstål idealt för nischapplikationer som våra stag, de långa och smala dragstänger, som håller samman konstruktionen i de allra största lyftkranarna.

Home » Material » Stål » Konstruktionsstål

Konstruktionsstålets, liksom andra stålsorters egenskaper, bestäms av legeringar och härdning. Kolhalten i konstruktionsstål är relativt hög. Andra legeringsämnen kan också ingå i varierande mängd, såsom mangan för bättre bearbetningsegenskaper och högre sprickmotstånd.

Konstruktionsstål levereras till Proplate i form av grovplåt, från 10 till 300 mm tjock och skärs, CNC-bearbetas, blästras, bockas, svetsas och målas till en färdig komponent, redo att levereras rakt in i kundens produktionskedja.

Vanligast bland konstruktionsstålen är seghärdade stål, höghållfasta låglegerade stål och kol-mangan stål.

Höghållfasta konstruktionsstål

Höghållfasta, finkorniga konstruktionsstål, som SSAB:s högpresterande stål Strenx®, Dillinger’s Dillimax®-sortiment och NLMK Clabecqs Quend®-sortiment, erbjuder överlägsen draghållfasthet.

Läs mer

Ordinära konstruktionsstål

Låglegerade ordinära konstruktionsstål, såsom SSAB:s Domex® och Dillingers ASTM A36 , ger hög hållfasthet och är en kostnadseffektiv lösning för standardapplikationer.

Läs mer