Skärning av grovplåt

Vår världsledande skärningsanläggning är igång dygnet runt. I kombination med expertisen hos våra engagerade skäroperatörer garanterar det att vi uppfyller våra kunders krav på storlek, volymer och precision.

Home » Processer » Skärning

Vår produktionsanläggning är utrustad med sju toppmoderna skärmaskiner som alla har multipla gas- och finplasmabrännare. Maskinerna är utformade för att kunna skära de största format av grovplåt som finns på marknaden. Samtliga maskiner har vattenskärbord för att minska värmepåverkan (HAZ) på stålet och för att bidra till en god arbetsmiljö. Vi erbjuder också fasskärning med gas och plasma för en snabb och smidig förberedelse av komponenter som ska svetsas.

Gasskärning

I våra skärmaskiner kan vi gasskära upp till 300 mm tjockt stål.

Läs mer

Plasmaskärning

Vi skär upp till 60 mm tjock plåt med finplasma.

Läs mer