Visselblåsarkanal

Proplates visselblåsarkanal

Det är viktigt för oss att våra medarbetare arbetar i en trygg, rättvis och transparent miljö. Vi uppmanar alla att höra av sig om de misstänker felaktig verksamhet eller oegentligheter på Proplate. Vi vill också att du ska känna dig bekväm med att göra en anmälan och veta att den kommer att tas på allvar.

Därför har Proplate infört ett nytt online-system för visselblåsning genom ett externt företag. De tillhandahåller en säker och trygg plattform för visselblåsning som gör det möjligt att enkelt och anonymt rapportera misstänkta felaktigheter. Du når vår visselblåsarkanal via denna länk: https://proplate.whistlelink.com/

Så här gör du:

För att göra en rapport, klicka på “Lämna rapport här” och fyll i rapportformuläret så utförligt du kan. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna. Det finns ingen skyldighet att lämna någon personlig information och du förblir anonym under hela processen.

När du har skickat in en rapport tar de utsedda kontaktpersonerna hos vår externa leverantör emot den och gör en inledande bedömning för att avgöra om den är lämplig att hantera i visselblåsningssystemet. Om så är fallet tilldelas rapporten ett unikt ärendenummer som du kommer att få tillsammans med en verifieringskod. Använd verifieringskoden för att lämna ytterligare information eller följa händelserna i ärendet. Vi kommer att bekräfta att vi har tagit emot din rapport inom sju dagar och ge återkoppling inom 90 dagar.

Det är vårt ansvar som företag att informera dig om att genom att ha en lösning för visselblåsning kan du förekomma i en rapport. Detta kan vara som påstådd förövare, påstått brottsoffer, vittne eller i en annan roll. Som nämnts förblir du anonym när du är den som lämnar in rapporten.

Om du har frågor om detta eller vill ha ytterligare information, tveka inte att kontakta platschef Johan Björklund, johan.bjorklund@proplate.se eller HR-ansvarig Annelie Thörn, annelie.thorn@proplate.se

Tack för att du fortsätter att hjälpa Proplate att vara en trygg och trevlig arbetsplats.