Proplate gör ett rekordresultat för året 2021/2022. Omsättningen ökade till 365 MSEK från 225 MSEK året innan. Det motsvarar en tillväxt på nästan 62 procent. Resultatet steg till 19 miljoner kronor.

läs mer