Att vara granne med det företag som är bäst i världen på specialstål har många fördelar. SSAB och Proplate delar gård i Oxelösund. De är också varandras kunder.

SSAB Torsten Wångmar, Foto Henrik Hansson

SSAB Torsten Wångmar, Foto Henrik Hansson

SSAB levererar både specialstål och ordinärt stål till Proplate. Att ha så nära till världsberömd kvalitet är en förutsättning för stora prestigekunder som till exempel tyska Liebherr. Men också finska industrikoncernen Metso framhåller närheten till SSAB. Ledtider kortas och hög stålstandard garanteras.

Exakt passform

Proplate är inte bara kund hos SSAB utan också dess underleverantör. Som närmsta grannar har företagen utvecklat en stabil affärsrelation.

– Vi har ett gott samarbete som växt fram under lång tid. Proplate skär åt oss och gör ett bra jobb i alla led.

Torsten Wångmar, försäljningschef vid SSAB, tycker att den sociala närheten är viktig men framhåller att kvaliteten på produkten alltid är grundförutsättningen. Proplate har rätt kunnande och utrustning.

– Ibland har vi komplicerade geometrier och behöver köpa tjänster. Det ska skäras enligt givna toleranser – rakt, krokigt, vinklat.

Tänk pussel, säger han för att enkelt förklara värdet av exakt passform.

Kontakt över staketet

Det snabba fotarbetet, som Torsten Wångmar kallar kontakterna över staketet, har stor betydelse även i en global och digitaliserad värld.

– Vi känner varandra, det behövs ingen introduktion. Klart det spelar roll. Ett snabbt samtal: Hur har ni det med kapaciteten?

De enkla och nära lösningarna skapar effektivare flöden. Han ser det dagligen.

– Tillgängligheten och våra upparbetade rutiner minskar flaskhalsarna.

Torsten tar vitryska kunden Belaz som exempel. SSAB skickar plåten till Proplate som skär ut stora flak och fogbereder kanterna för svetsning. Tre företag och miljön är alla vinnare.

Färre långtradare

Samarbetet mellan SSAB och Proplate har stora miljömässiga fördelar.

Att kunna köra färdiga produkter sparar många lastbilsmil varje år. Skrotet efter skärning blir kvar och tas om hand i Oxelösund. En viktig aspekt då koldioxidutsläppen måste minska för att nå de globala miljömålen.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se