Metso är Proplates äldsta kund. De båda företagen har samarbetat sedan Proplate Oxelösund bildades 1999. – Självklart är den långa relationen oerhört viktig.

Metso, Ulf Åström

”Vår långa kundrelation skapar förståelse och engagemang. Vi går framåt tillsammans, säger Ulf Åström, inköpschef på Metso.”

Vi kan varandras processer och utvecklar lösningarna ihop. Det gynnar oss båda, menar Ulf Åström.

Unik slitdel

Allt har sitt ursprung i en fyrkantig stålbit.

– Samarbetet startade i samband med att vi tog fram vår Polymetlösning, berättar Ulf. Proplate levererar delar till Metso Ersmarks viktigaste produkt – kvarninfodringar till gruvindustrin.

– Proplate skär, bearbetar och svetsar det stålgods som vi sedan klär i gummi. Infodringarna är slitdelar som används i gruvkvarnar världen över.

Daglig kontakt

De båda företagen har dagliga kontakter och Ulf Åström poängterar hur viktigt det är med en leverantör som är insatt i produktion och villkor.

– Det är nödvändigt för att kunna samverka på ett bra sätt. Att alla på Proplate som jobbar med Metso har besökt anläggning i Ersmark har stor betydelse. Det har skapat engagemang och förståelse på samtliga nivåer, tycker Ulf.

– Det gör kontakterna både enklare och personligare. Det blir lätt att lyfta luren och prata direkt med den som berörs.

Ömsesidig respekt

Att leverantören känner och förstår sin kund påverkar både kvalitet och pris. Processen blir effektiv. – Proplate vet vad de ska göra. Och har det vi behöver, säger Ulf. Respekten är ömsesidig.

Johan Svensson, kundansvarig på Proplate, förklarar värdet av starka relationer: – För oss är det avgörande att engagemanget finns i alla led. Vi bryr oss på riktigt och vill vara med från början. Det är då vi kan påverka produkten och prestera tillsammans med kunden.

Fakta

HISTORIA: Metso i Ersmark grundades 1932 och är en del av den globala koncernen Metso.
VERKSAMHET: Koncernen tillhandahåller utrustning och tjänster inom gruv-, aggregat-, återvinnings- och processindustrin. På Metso i Ersmark tillverkas världsledande slitgummiprodukter, såsom kvarninfodringar och slitskydd för pumpar samt gummiblandningar till gruv- och processindustrin.
ANTAL ANSTÄLLDA: Metso sysselsätter över 12 000 personer i mer än 50 länder. På Metso Minerals i Ersmark arbetar cirka 200 personer.
KUND SEDAN: 1999

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se