Skanska fick härom året uppdraget att  gjuta 22 betongfundament i en ny vindpark i västgötska orten Lyrestad. Med förmonterade bultkorgar från Proplate kunde det internationella byggföretaget spara tid och pengar och samtidigt bidra till både bättre arbetsmiljö och större säkerhet på byggarbetsplatsen.

Christer Bäcklin, Distriktschef Väg och Anläggning Region Väst, Skanska

Christer Bäcklin, Distriktschef Väg och Anläggning Region Väst, Skanska

Den nya vindparken växte upp på en höjd i skogarna mellan Mariestad och Göta kanal, inte långt från den västgötska orten Lyrestad. Det handlar om en noggrant utvald plats som är känd för sin jämna och bra vind, vilket gör den närmast idealisk för vindkraftverk.

Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur stod bakom projektet, där Skanska fick i uppdrag att projektera och bygga vägar, elnät och fibernät samt utföra markarbeten för ett ställverk. I entreprenaden ingick också att gjuta betongfundament till de 22 vindkraftverken av modell Vestas V126 med totalhöjden 200 meter. Konstruktionerna utsätts för extrema belastningar, vilket innebär att både material och design måste leva upp till stentuffa krav.

Samarbetet mellan Skanska och Proplate inleddes med en diskussion där även Rose Holm, som levererar bultar till vindkraftverken, deltog. Skanska var först och främst ute efter en skräddarsydd lösning som garanterar att tornen står stadigt, berättar Christer Bäcklin, distriktschef Väg och Anläggning Region Väst, Skanska. Men det fanns också specifika önskemål om hur produkten skulle levereras.

– Den vanligaste metoden är att montera alltsammans på plats, stag för stag, stålbit för stålbit, säger han. Men det arbetssättet kan vara väldigt tidskrävande. Därför ville vi att bultkorgarna skulle monteras före leverans.

Resultatet blev att Proplate levererade de förmonterade bultkorgarna i fyra delar som sedan sattes ihop på plats. I nästa skede skruvades bultarna in i foten på själva fundamentet. Ett tillvägagångssätt som innebar flera fördelar, konstaterar Christer Bäcklin.

– Det här sättet att jobba är säkrare för våra medarbetare på plats. Dessutom blir kvaliteten bättre. Med en snabbare etablering kunde vi spara tid på byggarbetsplatsen, vilket är väldigt viktigt för oss. Arbete utomhus innebär alltid en viss osäkerhet på grund av vädret.

Skanska har också satt mycket stort värde på Proplates leveranssäkerhet, berättar han.

– Proplate har varit proaktivt under hela samarbetet, från det att vi jobbade fram designen på bultkorgarna tillsammans till själva leveranserna. Materialet har kommit när vi har velat. Det har fungerat väldigt bra, helt enkelt

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se