– Vårt mål är att vara störst i Europa 2020, säger Torbjörn Mange, Commodity Manager hos Toyota Material Handling i Mjölby.

Torbjörn Mange (Toyota Material Handling) Johan Svensson (Proplate) Erik Jonsson (Toyota Material Handling)


Torbjörn Mange,Toyota Material Handling, Johan Svensson, Proplate och Erik Jonsson, Toyota Material Handling.

Torbjörn Mange (Toyota Material Handling) Johan Svensson (Proplate) Erik Jonsson (Toyota Material Handling)

Toyota Material Handling är en världsledande leverantör av truckar. Företaget verkar i över 30 länder och har 7 600 medarbetare i Europa. Huvudkontoret ligger i Mjölby och här finns också två fabriker som som sysselsätter nästan 2 000 personer.  I den ena fabriken tillverkas lite större truckar, så kallade Power Trucks, och i den andra något mindre truckar, Hand Trucks. Som Commodity Manager ansvarar Torbjörn Mange för strategiska frågor för delar av företagets hela leverantörsbas.

– Samarbetet med våra leverantörer är förstås en viktig del av vår produktionsprocess och Proplate är en av de leverantörer vi haft en mångårig relation med, säger han.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I SMÅ STEG

Toyotas företagskultur är nästan lika känd som varumärket självt och en viktig del är det så kallade Toyota Production System som genomsyrar alla delar av produktionsprocessen. Det bygger på att förenkla produktionen så långt det bara är möjligt och att hela tiden göra stegvisa förbättringar.

– Grundtanken är att det är bättre att ta många små steg och jobba med utveckling och effektivisering kontinuerligt, snarare än att ta stora och få steg. Det är helt enkelt en ständigt pågående process, som är knuten till hela produktionen, säger Torbjörn Mange.

Johan Svensson är Key Account Manager på Proplate och han menar att Toyotas höga krav också innebär en fördel för Proplate.

 

– Toyota ligger i framkant när det gäller LEAN-produktion och de ställer krav på vår prestation därefter, vilket leder till utveckling även hos oss. De har mycket bra prognoser som vi kan planera vår produktion efter.

ETT NOGGRANT VAL

En viktig del av Toyota Production System är det man kallar KAIZEN, som handlar om ständiga förbättringar även i leverantörsledet. Valet av leverantörer är därför en omfattande och målmedveten process, där en noggrann genomlysning av varje leverantörs verksamhet görs. Det är vanligt att Toyota åker ut och besöker leverantörerna och tittar på olika processer på plats, för att se om dessa går att utveckla och förbättra.

– Vi kan förstås inte alltid göra en sådan handfast genomlysning. Men vi gör det om vi tror att det finns effektiviseringsvinster, både för oss själva och för leverantören i fråga, säger Torbjörn Mange.

PROPLATE – EN LEVERANTÖR I FRAMKANT

Han anser att Proplates moderna och högteknologiska maskinpark för gas- och plasmaskärning är företagets största fördel som leverantör, liksom de bearbetningstjänster som Proplate erbjuder.

– Bearbetningen är nödvändig för oss, bitarna ska ju inte bara skäras utan behöver maskinbearbetas ytterligare. Det är inte alla leverantörer som kan erbjuda det och jag upplever det som en stor fördel att Proplate har stärkt sig processmässigt. De ligger helt klart i framkant när det gäller gas- och plasmaskärning.

KVALITETEN AVGÖRANDE

Kvalitet är viktigt för Toyota och även här är förstås Proplate och övriga leverantörer avgörande. Tack vare en löpande dialog och ett gemensamt fokus har utveckling och förbättringar i samarbetet hela tiden kunnat göras.

– Proplate har god förståelse för vad vi behöver och deras resurser motsvarar våra förväntningar. Jag tycker att de har en jättebra marknadskunskap om allt de tillverkar och säljer, säger Torbjörn Mange.

 

EN FRAMTID AV MÖJLIGHETER

Den framtida trenden hos Toyota pekar på att man är på väg mot en leverantörsbas av lite större spelare med ett bredare tänk. Det tror Torbjörn Mange är en möjlighet för en leverantör som Proplate.

– Vi har en löpande och väldigt bra dialog med företagsledningen hos Proplate och därför ser jag alla förutsättningar för en fortsatt bra relation och ett fortsatt givande samarbete. Han får medhåll av Johan Svensson.

– Ett samarbete med en volymtillverkare som Toyota ger oss möjligheter att investera för framtiden exempelvis i ny teknik.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se