När den japanska krantillverkaren Kobelco ställde om från att använda vajrar i sina bandgående kranar till stag föll valet av leverantör på Proplate. Erfarenhet och specialistkunskap avgjorde saken.

Naoto Nishiyama (Kobelco) och Johan Törnqvist (Proplate)

Naoto Nishiyama (Kobelco) och Johan Törnqvist (Proplate) vid deras senaste möte på Kobelco.

Kobelco Construction Machinery Co. Ltd ingår i den globala koncernen Kobe Steel, en internationell leverantör av kranar och entreprenadmaskiner. I hemlandet Japan används bandgående kranar i större utsträckning än i många andra delar av världen. Kobelco leder utvecklingen i Japan av den här typen av kranar och har nära 50 procent av den inhemska marknaden. Men de är också starka på den internationella marknaden. Kobelco kom i kontakt med Proplate första gången på den internationella mässan Bauma China i Shanghai 2011. Inte långt därefter bokade de ett möte i Sverige, hos Proplate.

Kobelco ville komma till Oxelösund för att se vår anläggning. Och på den vägen är det, konstaterar Proplates försäljningschef Johan Törnqvist.

Långsiktigt arbete

Varför föll då valet på Proplate? Naoto Nishiyama på Kobelcos Supply-Chain Management Department berättar:

– Det var första gången som Kobelco skulle använda stag istället för vajrar. Proplate verkade ha stor erfarenhet och goda resultat som leverantör av den här typen av produkter. Dessutom erfarenhet av att sourca höghållfast stål.

Mötet 2012 blev startpunkten för ett långsiktigt samarbete. Från Kobelcos sida var man mycket imponerad av vad man såg vid besöket på Proplate.

– Stagleverantören ligger granne med SSAB. Skärmaskinerna, bearbetningen och målningen finns alla innanför grindarna och hela produktionen kan göras in house. Utöver det bidrar de rena hallarna och den goda miljön till en excellent anläggning, konstaterar Naoto Nishiyama.

Sänkta kostnader

Sedan starten på samarbetet har Proplate levererat stag till Kobelcos modeller SL 16000 (1250 ton) och SL 6000G (550 ton). Fördelarna med att använda stag istället för vajer för att hålla ihop fackverk och motvikter är flera. Utöver sänkta kostnader undviker man också risken för trådbrott. När kranen ska monteras går det dessutom snabbare att länka ihop bomsektionerna med stag än med vajer. På Proplate uppskattar man samarbetet med krantillverkaren.

–Vi har samma typ av grundtänk. Kobelco står för det de säger, är pålitliga och punktliga. Som leverantör uppskattar vi att de jobbar med långsiktiga prognoser, eftersom det skapar bättre förutsättningar för att planera.

En stark trend inom hela kranbranschen är en stor ökning av större lyftkranar, konstaterar Naoto Nishiyama. Något som försäljningschef Johan Törnqvist gläds åt:

– Större kranar innebär fler stag för oss att tillverka!

Fakta om kobelco

Kobelco är Kobe Steel Groups varumärke. Kobe Steel grundades 1905 i Kobe, Japan. Företaget är framförallt verksamt inom följande tre sektorer: stål och järn, aluminium och koppar samt maskintillverkning. Med sina mer än 200 dotterbolag världen över har Kobelco över 36 000 anställda. Den 1 april 2016 nybildades Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. genom sammanslagningen med Kobelco Cranes Co., Ltd. Företaget är starkt inom de två specialområdena entreprenadmaskiner och kranar. Kobelco är en av världens ledande tillverkare av bandgående kranar.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se