Allt fler fundamentbyggare upptäcker fördelarna med Proplates lösningar för fundament till vindkraftverk. Kanonaden Entreprenad är ett av de företag som använt sig av det nya konceptet med förmonterade bultkorgar.

Magnus Gustafsson, Kanonaden

Magnus Gustafsson, affärsområdeschef för området Betong på Kanonadens huvudkontor i småländska Nässjö.

Vi träffar Magnus Gustafsson på Kanonadens huvudkontor i småländska Nässjö.
– Vindkraft är ett viktigt område för Kanonaden Entreprenad, berättar Magnus. Segmentet står för ungefär 30 % av vår totala verksamhet. Andra områden som vi är verksamma inom är anläggnings- och markarbeten, fjärrvärmearbeten, kabelförläggning och
bergarbeten.

Högre torn ställer högre krav på fundamenten

Trenden inom vindkraft går mot allt högre torn. Det är svårt att
få ekonomi i de lägre tornen och enligt Magnus behöver man
komma upp på 200 meter för att få bra vind. Och ju högre tornen
blir, desto större blir kraven på fundamenten.
Vad används då bultkorgen till? För den som inte är insatt i hur ett vindkraftverk sätts upp är den en relativt okänd del i konstruktionen. För den som står för fundamentsarbetet och som
också bär ansvaret för att vindkraftverket ska stå stabilt under årtionden framöver ser det annorlunda ut.

– Bultkorgen är central eftersom den håller fast allt. Kvalitetsmässigt är det den viktigaste delen i fundamentet, säger Magnus Gustafsson. Det är i bultkorgen som vindkraftverket förankras.
Den sitter under tornet, fastgjuten i betong och det är oerhört viktigt att den blir rätt vad gäller höjd och diameter.

Om bultkorgen är en kritisk del, så är det ”mallen”, det vill säga ringen i toppen på korgen som det ställs allra högst toleranskrav
på eftersom det är viktigt att bultarna passar exakt i hålen på tornfästet. Toleransen på korgen är endast +/- 1 mm i toppen.

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Som aktör inom vindkraftbranschen gäller det att hela tiden utveckla sig och hitta såväl nya marknader som leverantörer och lösningar.
– Det gäller att hitta de som är duktiga på det de gör, konstaterar Magnus. De som till exempel har moderna maskiner och kompetens som garanterar att det blir rätt. Dessutom har
företag som hanterar större volymer plåt ofta bra relationer till plåtleverantörer och därigenom bättre plåtpriser.

Utmaningar för entreprenadföretaget är i första hand markförhållanden och grundvatten som kan påverka arbetet. Fundamentsarbetet i sig är inte komplicerat, konstaterar Magnus, men det tar två till tre veckor för mellan fem och sex personer att göra färdigt ett fundament.
– Fördelen med förmonterade bultkorgar är naturligtvis att hanteringen på arbetsplatsen går snabbare, konstaterar Magnus, som också framhåller Proplates snabba service och flexibilitet.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se