I år firar familjekoncernen som Proplate är en del av 150 år. Utvecklingen från 1869, då smidesmästare Per Andersson tog sitt mästarbrev, till den verksamhet vi ser idag har präglats av yrkeskompetens, kundfokus och innovation.

För att uppmärksamma jubileet har Lisa Persson, femte generationen i ägarfamiljen, tagit fram en bok som i ord och bilder beskriver utvecklingen från bysmedjan på 1800-talet till det världsledande och globala företag som Proplate är idag.

Boken är på svenska, tyska och engelska och kan beställas via Proplate. Skicka beställning av ditt exemplar till info@proplate.se

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se