Proplate Mixed Secure

Home » Produkter och tjänster » Vindkraftsfundament » Gravitationsfundament » Proplate Mixed Secure

Proplate Mixed Secure ger en överlägsen förankring i blandade jordtyper, där berggrunden täcks av ett lager med jord och/eller grus. Bestående av en mindre bultkorg som gjuts i betong och säkras med långa gängade fundamentsbultar som går djupt ner i berggrunden, så kallade bergsankare är Proplate Mixed Secure den ideala förankringslösningen där det krävs specialanpassning.

Förankring av vindkraftverk i blandade markförhållanden

Sökandet efter de optimala platserna att sätta upp vindkraftparker sträcker sig till allt högre höjder och mer utmanande terräng. För markförhållanden där berget täcks av ett jordlager finns Proplate Mixed Secure. En säker förankringslösning för blandade markförhållanden. Våra förankringslösningar är extremt mångsidiga, vilket innebär att vi anpassar dem efter de förhållanden som råder på den aktuella platsen, oavsett om det innebär en optimerad bultkorg, en bergsförankring eller en kombination av båda.

Tillverkning av kompletta lösningar för förankring i blandade markförhållanden

Vår produktionsanläggning är anpassad för att kunna möta de varierande krav som ställs på design och toleranser, utifrån hur förhållandena på den specifika vindparken ser ut. .
Proplate Mixed Secure garanterar en säker förankring i form av en låg bultkorg som gjuts i betong samt upp till 12 meter långa, ISO-certifierade bultar, utvalda i nära samarbete med ledande bulttillverkare. Vi levererar en komplett lösning, med alla ingående komponenter, direkt till vindparken.

Snabbare leverans och montering för tidskrävande vindkraftsprojekt

Vår unika service inkluderar även förmontering av bultkorgen till fundamentet, vilket förkortar monteringstiden på vindparken och även bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Vår geografiska närhet till SSAB gör att vi kan erbjuda våra kunder enkel tillgång till stål i världsklass. Det innebär också att leveranstiderna på stål till bultkorgarna kan kortas, vilket uppskattas, då vindkraftprojekten ofta har ett tufft tidschema.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Ian Hardy

Ian Hardy

Sales Director

  +44 7809 443306
   ian.hardy@proplate.se

Referenser

Kanonaden – Snabbare installation med förmonterade korgar

Kanonaden – Snabbare installation med förmonterade korgar

Allt fler fundamentbyggare upptäcker fördelarna med Proplates lösningar för fundament till vindkraftverk. Kanonaden Entreprenad är ett av de företag som använt sig av det nya konceptet med förmonterade bultkorgar. Vi träffar Magnus Gustafsson på Kanonadens huvudkontor...

läs mer

Nyheter