Gravitationsfundament

Våra gravitationsfundament är utformade och tillverkade för att säkert förankra vindkraftverk i jord. 

Home » Produkter och tjänster » Vindkraftsfundament » Gravitationsfundament

Gravitationsfundament består av en bultkorg i stål som placeras under marknivå och gjuts in i armerad betong. Vindkraftverket monteras därefter på toppen av bultkorgen. Storleken på fundamenten varierar beroende på markförhållanden och framförallt på vindkraftverkets storlek, ju högre torn, desto större krav på fundamentets storlek och stabilitet.

Tillverkare av gravitationsfundament till vindkraftverk

Proplate erbjuder en flexibel, kostnadseffektiv och väl beprövad lösning för säker och stabil förankring av vindkraftverk som ska resas på mark utan kontakt med berg.

Vi tillverkar bultkorgarna till gravitationsfundament på vår moderna produktionsanläggning i Oxelösund. Här skär och bearbetar vi de tjocka ankarringarna med exakt precision, och förmonterarbultkorgarna i sektioner, vilket spar dyrbar arbetstid och ger en säkrare arbetsmiljö ute på vindparken. Vi samarbetar med ledande bulttillverkare för att garantera högsta kvalitet på varje bultkorg som lämnar vår fabrik.

Då förutsättningarna ser olika ut för våra kunder skräddarsys leveranserna utifrån kundens behov. Många kunder ser fördelarna med att beställa bultkorgarna förmonterade, men vi levererar också kompletta monteringsfärdiga kit med ankarringar, bultar och samtliga övriga ingående komponenter. Våra lösningar är utformade för att ge de bästa förutsättningarna för snabbast möjliga installation av fundamentet.

Vi precisionstillverkar fundamentslösningar utifrån kundens behov. Vår produktionsanläggning är byggd för hög kapacitet och stora och tunga stålkomponenter. Det gör att vi kan erbjuda snabb och kostnadseffektiv leverans av bultkorgar till vindparker världen över.

Våra bultkorgslösningar finns i varianterna Proplate Soil Secure och som Proplate Mixed Secure.

RELATERAD INFORMATION

PROPLATE BULTKORGSLÖSNINGAR

Ladda ned och läs broschyren om våra olika lösningar och leveransalternativ för stabil förankring av vindkraftverk.
Ladda ned

Proplate Soil Secure

För förankring i jord erbjuder Proplate gravitationsfundament för vindkraftverk i alla storlekar.

Läs mer

Proplate Mixed Secure

För markförhållanden där berggrunden är täckt av jord erbjuder Proplate flexibla fundamentslösningar i form av en mindre bultkorg och bergsankare.

Läs mer