Vi firar 150 år i stålbranschen!

Vi firar 150 år i stålbranschen!

I år firar familjekoncernen som Proplate är en del av 150 år. Utvecklingen från 1869, då smidesmästare Per Andersson tog sitt mästarbrev, till den verksamhet vi ser idag har präglats av yrkeskompetens, kundfokus och innovation. För att uppmärksamma jubileet har Lisa...
Proplates Årsberättelse 2018/2019

Proplates Årsberättelse 2018/2019

Proplate har under verksamhetsåret 2018/2819 investerat 17 miljoner i automatisering, ökad kapacitet och bättre arbetsmiljö i produktionsanläggningen i Oxelösund. För att läsa mer om detta, hur vi ser på marknadssituationen och för en aktuell beskrivning av Proplate,...