Proplate är stolta över att meddela installationen av en ny port dedikerad uteslutande för tung trafik, ett viktigt initiativ som understryker vårt åtagande för ökad effektivitet och säkerhet inom vår verksamhet.

Med den nya porten leder vi aktivt tung trafik bort från bostadsområden, vilket inte bara förbättrar transportflödet utan även ökar säkerheten för våra grannar. Detta initiativ är särskilt betydelsefullt i ljuset av vår senaste framgång – en fördubbling av vår försäljning, vilket har resulterat i en ökad trafik av lastbilar till och från vår anläggning.

Denna strategiska satsning möter det växande behovet av effektivare och mer hållbara logistiklösningar. Det är ett konkret exempel på hur Proplate integrerar CSR-principer i vår dagliga drift, med målet att inte bara optimera våra processer utan även säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet. Genom detta initiativ förbättrar vi vår service till partners och kunder, samtidigt som vi bidrar positivt till vårt lokalsamhälle och miljön.