Max Björk VD på Proplate

Proplate Oxelösund AB har offentliggjort resultatet för verksamhetsåret 2021/22. Omsättningen ökade till 365 MSEK från 225 MSEK året innan. Det motsvarar en tillväxt på nästan 62 procent. Resultatet steg till 19 miljoner kronor.

Tillväxten har också inneburit många nya arbetstillfällen. Medelantalet anställda ökade med över 40 % och vid verksamhetsårets slut, den 30 april 2022, var antalet anställda 135 personer.

– En viktig faktor för det positiva resultatet var den starka efterfrågan från kranindustrin speciellt i Europa och USA, konstaterar Proplates VD Max Björk.

Totalt sett utgjordes 57 procent av Proplates omsättning under räkenskapsåret 2021/22 av export.

Framgångsrikt år trots stålbrist

Pandemins påverkan liksom kriget i Ukraina har satt sina spår också i stålindustrin.

– Stålpriserna sköt i höjden och bristen på plåt var och är stor, säger företagets VD Max Björk. Anledningen till detta var å ena sidan den höga efterfrågan på stål som uppstod till följd av återhämtningen efter pandemin. Å andra sidan uppstod plåtbrist på grund av kriget i Ukraina, eftersom både Ryssland och Ukraina är viktiga leverantörer av stål.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se