Förankring av vindkraftverk i berg

Med den kraftigt ökade utbyggnaden av vindkraft växer också behovet av säkra förankringar i berggrund. Vindparksetableringar sker på platser som erbjuder optimala vindförhållanden, vilket ofta innebär att de är belägna på berggrund. Här garanterar bergsfundament som Proplate Rock Secure en säker förankring av vindkraftverken.

Home » Produkter och tjänster » Vindkraftsfundament » Förankring i berg

Tillverkare av vindkraftsförankringar för berg

Vindparker som vilar på berggrund är förankrade djupt ner i berget. Varje vindkraftstorn hålls säkert på plats genom en specialanpassad ankarring av stål, med dubbla rader precisionsborrade hål. I dessa fästs de 12 meter långa bergsankare som borras ner i berggrunden. Fundamentet är extremt starkt och garanterar säkerhet och stabilitet där det blåser som hårdast.

För vindparker som byggs på berggrund, erbjuder vi vår förankringslösning Proplate Rock Secure.

RELATERAD INFORMATION

PROPLATE BULTKORGSLÖSNINGAR

Ladda ned och läs broschyren om våra olika lösningar och leveransalternativ för stabil förankring av vindkraftverk.
Ladda ned

Proplate Rock Secure

En överlägsen förankringslösning för vindkraftverk som är placerade på berggrund.

Läs mer