Vi investerar nu i en ny bläster som ska bidra till att ytterligare höja kvaliteten på vår produkter och minska ledtiderna i produktionen. Investeringen som landar på 2,1 MSEK är också ett led i arbetet med att förbättra luftkvaliteten och arbetsmiljön på vår anläggning i Oxelösund.

Den nya maskinen har en rullbana med högre maxhastighet och bättre avblåsning av godset än den bläster som den nu ersätter. Andra fördelar är dess slitstarka manganplattor och slunghjul som är konstruerade för längre hållbarhet. 

Det kommer i första hand att vara stag till bland annat Liebherrs kranar som förbereds inför målning i den nya maskinen.

Läs mer om vår blästringskapacietet här.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Josefine Lilja

Josefine Lilja

Communications Manager

  +46 10 19 54 115
  +46 70 898 85 82
  josefine.lilja@proplate.se