Home  ⁄  Om Proplate

PROPLATE – ON THE CUTTING EDGE

Proplate är en ledande verkstadsindustrikoncern som är expert på volymbaserad skärning och bearbetning i både ordinärt stål och specialstål. Vi erbjuder integrerade tillverkningslösningar till kunder världen över som är världsledande inom sina branscher. Vår produktionsanläggning i Oxelösund är en av världens modernaste. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

VISION

Vi gör de bästa ännu bättre!

AFFÄRSIDÉ

Proplate tillhandahåller tjänster som leder till effektivt plåtutnyttjande och kostnadseffektiv plåthantering. Genom storskalig skärning och avancerad maskinbearbetning tillverkas avancerade produkter som en del av kundens supply chain i ett väl fungerade logistiskt flöde. Kunderna är globala verkstadsföretag som värderar hög kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet i ett nära partnerskap.

 

SHARE

KONTAKT

RING TILL OSS:
+46 10 19 54 100
MAILA OSS:
info@proplate.se