Home  ⁄  Proplate Parts  ⁄  PROPLATE PRODUCTION SYSTEM

VÅR TILLVERKNINGSPROCESS

PPS-New_SV.png
PPS-New_SV.png

Proplate Production System är den värdeskapande process vi tillämpar för att skapa en flexibel och högeffektiv tillverkning av monteringsfärdiga detaljer som vi levererar direkt in i våra kunders produktionskedja. Vi jämför det med kuggarna i ett kugghjul – vi har möjligheten att integrera vår produktion i din. Resultatet blir ett partnerskap i vilket båda företagen utvecklas tillsammans.

Flexibiliteten har högsta prioritet

Våra tekniker och processer för skärning och maskinbearbetning är designade för maximal flexibilitet, så att vi kan lösa dina uppgifter på det sätt som passar dig bäst. Bland annat är vi oberoende i vår plåtförsörjning och kan arbeta med många olika typer av grundmaterial – såväl ordinärt stål som specialstål.

Tillgänglighet och kapacitet med Proplate Totalcut Concept

Tack vare Proplate Totalcut Concept kan vi erbjuda storskalig skärning och optimalt plåtutnyttjande. Vi arbetar mot långsiktiga prognoser och kan samplanera produktionen av stora mängder detaljer. Det här gör att vi kan minimera spill och optimera skärningsprocessen.

IT-integration för bättre kommunikation

Proplate använder moderna styrmedel som säkerställer att vi producerar med mycket hög effektivitet och kapacitet. Bland annat har vi möjlighet att integrera våra IT-system med kundens, vilket ger en mycket god kommunikation och möjliggör snabba omställningar vid eventuella ändringar.

Spårbarhet och flexibel logistik

Spårbarheten är en avgörande del för att säkerställa kvalitet och vi ser därför alltid till att alla produkter som lämnar vår anläggning hårdpräglas med ett kundspecifikt Proplate ID Number. Vi arbetar även ständigt med att trimma och förbättra det interna flödet och leveranserna för att få en så effektiv process som möjligt.

SE PROPLATE PRODUCTION SYSTEM 

SHARE

KONTAKT

RING TILL OSS:
+46 10 19 54 100
MAILA OSS:
info@proplate.se