Home  ⁄  Om Proplate  ⁄  Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Styrelse

 

Ledning

Max Björk

Max Björk

(1965) VD i Proplatekoncernen.
> Max Björk har tidigare varit VD i flera av koncernens företag. Han har dessutom varit regionchef i Knight industriteknik AB, vice VD i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till Projektledarna. Idag har han styrelseuppdrag inom koncernens företag. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal bolag i England, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom internationell verkstadsindustri.

SHARE

KONTAKT

RING TILL OSS:
+46 10 19 54 100
MAILA OSS:
info@proplate.se