Home  ⁄  Om Proplate  ⁄  Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

  • Proplate image
  • EFFICIENT-SPACE Proplate
  • Measure. Proplate image

Kvalitetspolicy

Proplate Oxelösund AB bedriver en storskalig skärproduktion och efterföljande bearbetning med en affärsidé att förädla grovplåt till färdiga detaljer nära råmaterialförsörjningen. Proplate Oxelösund AB skall i varje affär sträva efter att uppfylla kundens krav och förväntningar med avseende på service, prestanda och genom ständiga förbättringar vara den självklara partnern. Kvaliteten på produkter och tjänster från Proplate Oxelösund AB är alla medarbetares ansvar.

Miljöpolicy

Proplate Oxelösund AB bedriver en storskalig skärproduktion och efterföljande bearbetning med en affärsidé att förädla grovplåt till färdiga detaljer nära råmaterialförsörjningen. Detta främjar en långsiktig och hållbar produktions-/distributionskedja med minskade miljöbelastningar och föroreningar för oss, för våra kunder och partners. Vårt miljöarbete styrs av helhetssyn, affärsmässighet och engagemang.

I handling innebär detta:

  • Vi arbetar med ständig förbättring av våra processer för att uppnå resursnål förädling/bearbetning samt minskade materialförflyttningar.
  • Vi samverkar med våra kunder och partners för att utveckla nya idéer och uppnå hållbara lösningar.
  • Vi skapar engagemang hos våra medarbetare genom att aktivt utbilda, informera och möjliggöra delaktighet i miljöfrågor.
  • Vi följer lagar, förordningar samt föreskrifter och har en bra framförhållning för det som styr vår verksamhet.
  • Vi utvecklar våra miljömål kontinuerligt och har ett synsätt att minskad miljöpåverkan ger oss en ökad affärseffektivitet.

Certifiering

Proplate Oxelösund AB:s kvalitetsledningssystem är certifierat av DNV – Det Norske Veritas – enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Proplate Oxelsöund AB är också certifierat enligt EN 1090 och ISO 3834:2.

SHARE

KONTAKT

RING TILL OSS:
+46 10 19 54 100
MAILA OSS:
info@proplate.se