Styrelse och ledning

Home » Om oss » Styrelse och ledning

Styrelse

 

Anders Persson

Anders Persson

(1957) Ägare av Proplate-koncernen.
Entreprenör i fjärde generation och marknadsekonom. Anders Persson har arbetat inom stål och IT och har tidigare ägt och varit VD för Smidesbolaget L. Persson AB i Degerfors samt Proplate IT AB.

Lisa Persson

Lisa Persson

(1991) Styrelsemedlem.
Femte generationen i ägarfamiljen. Examinerad vid Stockholms universitet. Anställd i moderbolaget A Persson Affärsutveckling AB.

Peter Eklund

Peter Eklund

(1958) Styrelseordförande.
VD i BIOMETRIA ek.för. Ordförande i Weda Skog AB och Svenskt Trä samt ledamot i Bergkvist-Insjön AB. Avslutade uppdrag är VD Bergkvist-Insjön AB, ledamot i VMFQbera, ordförande i Nordhydraulic AB och Naturbränsle i Mellansverige AB.

Ledning

Max Björk

Max Björk

(1965) VD i Proplatekoncernen.
Max Björk har tidigare varit VD i flera av koncernens företag. Han har dessutom varit regionchef i Knight industriteknik AB, vice VD i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till Projektledarna. Idag har han styrelseuppdrag inom koncernens företag. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal bolag i England, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom internationell verkstadsindustri.