Styrelse och ledning

Home » Om oss » Företagsfakta » Styrelse och ledning

Styrelse

 

Anders Persson

Anders Persson

(1957) Ägare av Proplate-koncernen.
Entreprenör i fjärde generation och marknadsekonom. Anders Persson har arbetat inom stål och IT och har tidigare ägt och varit VD för Smidesbolaget L. Persson AB i Degerfors samt Proplate IT AB.

Lisa Persson

Lisa Persson

(1991) Styrelsemedlem.
Femte generationen i ägarfamiljen. Examinerad vid Stockholms universitet. Verksam i moderbolaget A Persson Affärsutveckling AB.

Peter Eklund

Peter Eklund

(1958) Styrelseordförande

Styrelseledamot i A Persson Affärsutveckling AB. Styrelseordförande i ELE Forsa AB. Avslutade uppdrag är VD i BIOMETRIA ek. för., VD och ledamot i Bergkvist-Insjön AB samt ordförande i Weda Skog AB, Svenskt Trä, Nordhydraulic AB och Naturbränsle i Mellansverige AB.

Ledning

Max Björk

Max Björk

(1965) VD i Proplatekoncernen.
Max Björk har tidigare varit VD i flera av koncernens företag. Han har dessutom varit regionchef i Knight industriteknik AB, vice VD i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till Projektledarna. Idag har han styrelseuppdrag inom koncernens företag. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal bolag i England, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom internationell verkstadsindustri.